29.09.2010

NAAFs kampanje for renere luft

Ren luft for alle burde være en selvfølge. Slik er det dessverre ikke. Derfor lanserer Astma- og Allergiforbundet nå kampanjen "Luft for alle".
Vi protesterer ikke mot dagens situasjon bare fordi vi representerer mange med luftveislidelser som logisk nok har det ekstra ille når luften er forurenset. Vi protesterer fordi myndighetene år etter år tillater eksponering for ulovlig høye forurensningsverdier hvilket igjen fører til at flere pådrar seg astma- og allergisykdommer.

Utviklingen er foruroligende og vi ønsker å gjøre noe med det.

Med kampanjen "Luft for alle" vil Astma- og Allergiforbundet tvinge myndigheten til å overholde sine egne lover.

Hjelp til å spre budskapet, dette gjelder oss alle sammen!
Kilde: Teksetn er kopiert fra www.naaf.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar